Po co wspólnota w kryzysie? Wspólnota daje poczucie, że nie jesteśmy sami w trudnościach. Daje też niesamowitą synergię w rozwoju, czyli spotęgowaną siłę wymiany doświadczeń i historii innych osób – jak radzą sobie z trudnościami, co im pomaga, nad czym pracują.

Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR pomaga w uzdrowieniu małżeństwa, na każdym etapie kryzysu:

  • W trudnościach w komunikacji małżeńskiej
  • W kryzysie i problemach małżeńskich (problemy osobowościowe, zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek, przemoc, alkoholizm, rozwód, etc.)
  • Po utracie poczucia sensu życia po rozwodzie

Wspólnota SYCHAR bazuje na gruncie wiary chrześcijańskiej i nauce Kościoła katolickiego. Wspiera małżonków sakramentalnych w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi „na dobre i na złe” oraz w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. Wierzy, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bowiem każdy człowiek ma szansę na siłę poprzez czerpanie z sakramentu i szansę na zmianę.

Wspólnota SYCHAR prowadzi między innymi:

  • serwis internetowy: WWW.SYCHAR.ORG oraz WWW.KRYZYS.OGR
  • rekolekcje dla małżonków
  • sycharowskie warsztaty rozwoju duchowego „WRESZCIE ŻYĆ – 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA”

Warsztaty skierowane są do osób, które pragną pójść drogą nawrócenia, UCZCIWOŚCI, RZETELNOŚCI I OTWARTOŚCI NA RÓŻNICE W DRUGIM CZŁOWIEKU, pojednania z drugim człowiekiem, a w szczególności ze swoim współmałżonkiem, wierząc, że za decyzją zgodną z wolą Boga idzie Jego łaska (patrz Dz 5, 32).

Warsztaty prowadzone są w formie:

  • spotkań stacjonarnych przy Ogniskach Sycharowskich lub
  • w formie warsztatów internetowych (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + kilka mitingów grupy w realu) i
  • warsztatów internetowo-stacjonarnych (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + regularne mitingi grupy w realu w Ognisku Sycharowskim) na Forum Pomocy http://www.kryzys.org/viewforum.php?f=77

NA PODSTAWIE: www.sychar.orgwww.kryzys.org