Pytanie do przegadania:

  • Jak relacje z naszymi rodzicami, rodzeństwem wpływają na nasze emocje i naszą więź?
  • W jaki sposób chcemy uczestniczyć w życiu członków naszej rodziny?
  • Jaką autonomię chcemy zachować jako małżeństwo?
  • Co przeżywasz, gdy myślisz o naszych relacjach z rodziną?
  • W jakim obszarze możemy pomagać naszej rodzinie?
  • Ile czasu możemy zaangażować w pomaganie naszej rodzinie?
  • Co chcemy wnosić w życie naszej rodziny?
  • …?

Zespół DOMROZMOWY.PL