Pytania do przegadania:

 • Jak w praktyce wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi?
 • Co sprawia, że są właśnie takie?
 • Co łączy nas z innymi ludźmi?
 • O czym rozmawiamy z innymi ludźmi?
 • Ile czasu możemy zainwestować w budowanie relacji z innymi ludźmi?
 • Z kim chcemy budować / pielęgnować przyjacielskie relacje? W jaki sposób?
 • Na kogo możemy liczyć?
 • Kto może na nas liczyć?
 • W jakim obszarze możemy pomagać innym ludziom?
 • Co chcemy wnosić w życie innych ludzi?
 • Ile czasu możemy zaangażować w pomaganie innym ludziom?
 • Czego możemy uczyć się od innych ludzi?
 • …?

Zespół DOMROZMOWY.PL